Intern Begeleider

Mijn naam is Sandra Mulders. Ik woon samen met Peter en onze twee kinderen (Tijmon en Minke) in Zevenbergen. In mijn vrije tijd houd ik van zwemmen, winkelen en gezellige dingen ondernemen met mijn gezin.

Ik werk alweer 17 jaar in het onderwijs, waarvan 8 jaar als intern begeleider. Ik ben op dinsdag, donderdag en vrijdag op de Julianaschool te vinden.

Wat is mijn taak als IB-er op de Julianaschool?

De meeste ouders zullen de Intern Begeleider (ib-er) niet kennen. Als Intern Begeleider ben ik er vooral om de meesters en juffen te begeleiden. Zij zien wanneer een kind in hun klas iets speciaals nodig heeft. Als IB-er help ik de leerkracht dan om te kijken wat het kind precies nodig heeft en hoe de leerkracht dat kan aanbieden. Of welke instanties wij hiervoor nodig hebben. Als IB-er ga ik niet zélf aan de slag met het kind.

Daarnaast bewaak ik de continuïteit van de zorg. Vier keer per jaar vinden er besprekingen plaats tussen de IB-er en de leerkracht, waarbij de groep als geheel en elke leerling individueel aan bod komt. Er wordt dan over de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling van het kind gesproken.

Daarnaast kan ik als IB-er de leerkrachten begeleiden op allerlei verschillende gebieden, zoals het opstellen van groepsplannen, dossiervorming en het voeren van gesprekken met ouders, etc.

Tevens heb ik als IB-er veel contact met externe partners zoals CJG, orthopedagogen, trajectbegeleiders, logopedisten en ambulant begeleiders. Al deze contacten zijn er om kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, extra ondersteuning te geven.

Als u iets over uw kind wilt vertellen of vragen, is in eerste instantie de leerkracht uw contactpersoon, mocht u toch een vraag hebben voor de IB, mag u altijd binnen lopen.