Groep 6

Hallo allemaal. Ik ben juf Ellen. Dit schooljaar geef ik van maandag t/m vrijdag les aan groep 6. Ik ben al juf sinds 1994. In mijn vrije tijd wandel, zwem en fiets ik graag. Verder ben ik ook muziekleerkracht en speel ik piano. Ik heb inmiddels aan alle groepen lesgegeven. Middenbouw en bovenbouw vind ik het leukst. Ik vind het erg fijn om met groep 6 te werken. We gaan er samen een leuke en leerzame tijd van te maken!

We gaan lekker aan de slag met spelling (en assistent Gerrit), begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en leuke taallessen. Leskracht is de methode om de wereld te ontdekken, waarbij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur aan bod komen. Ook worden de onderzoekvaardigheden van de kinderen getraind op deze vakgebieden.

Verder is het belangrijk dat alle kinderen leren om met elkaar samen te werken. Het liefst met iedereen van de klas. En ervoor te zorgen dat we een gezellige klas hebben. Samen sporten is ook belangrijk, 2 keer per week gym zorgt voor een lekkere beweging en goed contact met elkaar. Verder doen we ook bewegingsspelletjes tussen de lessen door, zodat we lekker fit blijven.

Groetjes juf Ellen