Groep 7

Juf Ellen is alle dagen de juf van groep 7. We gaan er samen een leuke en leerzame tijd van te maken!

We gaan lekker aan de slag met spelling , begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en leuke taallessen. Leskracht is de methode om de wereld te ontdekken, waarbij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur aan bod komen. Ook worden de onderzoekvaardigheden van de kinderen getraind op deze vakgebieden.

Verder is het belangrijk dat alle kinderen leren om met elkaar samen te werken. Het liefst met iedereen van de klas. En ervoor te zorgen dat we een gezellige klas hebben. Samen sporten is ook belangrijk, 2 keer per week gym zorgt voor een lekkere beweging en goed contact met elkaar. Verder doen we ook bewegingsspelletjes tussen de lessen door, zodat we lekker fit blijven.