Groepen

Alle groepen hebben hun eigen pagina. Hier kunt u wat lezen over de algemene bezigheden van de klas en over de juf/meester. Voor details over de groepen en leuke foto’s maken wij gebruiken van de app Klasbord. Deze is alleen toegankelijk voor ouders uit de desbetreffende groep.

In het menu hiernaast kiest u de pagina van de gewenste groep. Veel kijk- en leesplezier!