Stageprotocol

Op elke school zijn er regels, waar een stagiair zich ook aan hoort te houden. Deze regels zijn er om ervoor te zorgen dat we allemaal kwalitatief goed onderwijs kunnen geven, hulp bieden en dat de rode draad door de gehele stichting duidelijk is voor alle partijen.
In dit protocol staan de algemene regels. Iedere school mag deze regels uitbreiden en invullen naar eigen inzicht.

Stageprotocol

Actueel