Luizenprotocol

Aangezien luizen nog steeds een terugkomend verhaal is waar we “met onze neus” bovenop moeten blijven zitten is hier een luizenprotocol.

Wat is hoofdluis ?

De hoofdluis is een parasiet: het beestje leeft van mensenbloed. Hij zoekt graag behaarde en warme plekjes op bv. achter de oren, in de nek of onder een pony.Een hoofdluis is ongeveer 3 millimeter groot en grijsblauw of, nadat hij bloed opgezogen heeft, roodbruin van kleur. Een neet (eitje) is ongeveer 1 mm groot en is grijs-wit. In eerste instantie kan het lijken op roos. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten juist aan de haren kleven. Neten die dichtbij de hoofdhuis zitten, bevatten eitjes. Als de neten een paar centimeter van de hoofdhuid vandaan zitten, dan zijn ze uitgekomen en leeg. Als het haar groeit komen de uitgekomen neten steeds verder van de hoofdhuid af te zitten. Luizen zijn ook zeker niet te verwarren met vlooien.

Hoofdluis komt overal in alle gezinnen voor !

Hoe gaan we te werk :

 • Na elke vakantie gaan we langs alle klassen ter controle op hoofdluis.
 • Indien er hoofdluis gevonden wordt, wordt dit doorgeven aan Roel Hoekman, zodat Roel contact op kan nemen met de ouder(s) en er actie ondernomen kan worden.
 • 2 Weken na ontdekken wordt er een nacontrole gedaan in de desbetreffende klas en eventueel ook in de klas van broer/zus.
 • Indien een ouder hoofdluis ontdekt moet dit z.s.m. doorgegeven worden aan de leerkracht en zal er ook controle plaatsvinden.
 • Indien een leerkracht op de hoogte is gesteld wordt ook het “luizenteam” op de hoogte gebracht.

De controle zelf :

Groep 1 en 2 worden in het klaslokaal gecontroleerd. We kijken of we een splitsing maken zodat we niet met al teveel in het klaslokaal staan.

Alle andere groepen worden in 1 keer gedaan, zodat de les zo snel mogelijk weer door kan gaan.

Controle op luis, vaste staarten/vlechten worden los gehaald. Indien een vlecht of staart zodanig is uitgezakt dan kan de controle zo plaatsvinden.

We werken met onze handen of dragen handschoenen wanneer iemand dit prettiger vindt.

Werken met een kam is niet toegestaan, in verband met mogelijke besmetting.

Kijk goed op de warmste plekken van de huid/haar.

Bij twijfel  even iemand erbij roepen.

Haar hoeft niet terug gevlochten te worden, in een staart terug doen is ook goed.

Indien je iets vindt, zeg je niets tegen het kind, anders kun je pesten stimuleren.

 

We hopen dat we door te controleren minder tot geen luis meer zullen krijgen of verspreiding van hoofdluis tegen te gaan.

Tevens zijn er een paar nuttige links te vinden op internet en staan er genoeg plaatjes op google om zo toch een idee te krijgen hoe een neet of hoofdluis eruit ziet.

www.hoofdluizen.nl

www.luizenkliniek.nl

www.rivm.nl – hoofdluis

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl

 

Hoofdluis gevonden = kammen, kammen en nog eens kammen.

Overige informatie:

 • Het advies voor aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding etc. is ingetrokken door het RIVM. Er is namelijk geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van deze maatregelen.
 • Indien hoofdluis is aangetroffen, dient iedereen in het huishouden te worden gecontroleerd op hoofdluis door hun natte haar te kammen met een luizenkam. Regelmatig controleren is uiteindelijk de beste maatregel die er is.

 

Taken van de school wat betreft luizencontrole.

 1. Hoofdluiscontrole houden in alle groepen, na iedere schoolvakantie. Deze controle vindt plaats op woensdag in de week na de vakantie.
 2. Telefonische melding door directeur  aan de ouders, indien hoofdluis wordt gevonden bij een leerling.
 3. Schriftelijke melding doen aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van de groep waarin luis is gevonden, met het verzoek zelf het eigen kind dagelijks te controleren op hoofdluis.

Extra controles uitvoeren in de volgende gevallen:

  • – Als er luis gevonden is tijdens een controle op school.
  • – Als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door ouders.

De groep waar de melding vandaan komt wordt gecontroleerd en de groepen die risico lopen, zoals groepen waar broertjes/ zusjes inzitten.

 

Actueel