Overblijven

Klik hier voor het Inschrijfformulier overblijven

Juf Bianca coördineert het overblijven. Informatie over het overblijven kunt u bij haar opvragen. U kunt zich natuurlijk ook bij haar opgeven als overblijfouder voor een vaste dag in de week of als reserve-overblijfouder.

Hoe gaat het overblijven op de Julianaschool?

Na het handen wassen, toilet bezoek en gebed, eten en drinken de kinderen samen met de eigen leerkracht in hun eigen klas. Groep 1 en 2 eten met een overblijfmoeder samen in het eigen lokaal. Een viertal overblijfouders zorgen bij de andere groepen voor de thee, warm water voor de soep, de administratie, het opruimen van de klassen en het toezicht op het plein tot 13.00 uur. Een aantal ouders heeft een cursus gevolgd en een BHV-diploma gehaald. Als de meeste kinderen klaar zijn, wordt er gedankt en kunnen ze gaan spelen. Bij goed weer gaan we altijd naar buiten, bij regenachtig weer blijven we binnen. De kinderen spelen dan in de eigen klas en kunnen zich vermaken met spelletjes en een film.

Tijdens het buiten spelen mogen de kinderen het plein niet af, de hekken zijn dicht. Pas om 13.00 uur gaan de hekken open voor de kinderen die thuis gegeten hebben. De dag duurt voor overblijfkinderen lang. Het uurtje tussen de middag willen we daarom ontspannen en gezellig laten verlopen. Van de kinderen verwachten wij dat ze zich houden aan de overblijfregels, zoals deze met het team en de overblijfouders zijn afgesproken. Voor meer gegevens kunt u zich wenden tot de schoolgids.

Kosten van de overblijf zijn

  • € 100,00 per jaar voor 4 keer per week overblijven.
  • € 95,00 per jaar voor 3 keer per week overblijven.
  • € 80,00 per jaar voor 2 keer per week overblijven.
  • € 50,00 per jaar voor 1 keer per week overblijven.

Dit lijkt misschien veel geld, maar als u er vanuit gaat dat er voor € 95,00 120 keer kan worden overgebleven, kost het overblijven € 0,75 per keer.

Kinderen, die een abonnement hebben kunnen binnen dezelfde week wisselen van dag. Indien uw kind ergens anders gaat eten dan op school, terwijl volgens onze gegevens uw kind op school zou moeten eten, moet u dit schriftelijk melden bij de leerkracht. De leerkracht geeft het briefje aan de overblijfouders. Dit, omdat de school wettelijk verantwoordelijk is voor kinderen die gebruik maken van de overblijfregeling.

Voor incidenteel overblijven kunt u een strippenkaart kopen. Een strippenkaart voor 12 keer overblijven kost € 25,00 en blijft geldig tot uw kind van school gaat.

Het kan zijn dat uw kind door bijzondere omstandigheden plotseling een keer moet overblijven. U kunt dit melden bij de leerkracht. Wanneer er een continurooster is, kunnen ouders hun kinderen niet de volgende week nog laten overblijven omdat ze vinden dat deze dag nog ingehaald mag worden. De kinderen kunnen thee krijgen bij het overblijven, maar mogen ook zelf iets te drinken meenemen.

Het geld voor het overblijven moet overgemaakt worden naar de penningmeester onder vermelding van:

 PCBS Julianaschool,

op bankrekeningnummer NL16 RABO 01408.04.870

Graag bij de omschrijving de naam van de leerling en “overblijven” vermelden.

 

Actueel