Protocollen

Onze school heeft over verschillende onderwerpen duidelijke afspraken. Om misverstanden te voorkomen zijn deze afspraken beschreven in een protocol. Kies links in het menu een protocol om het te kunnen lezen.

Actueel