Ouderraad

De Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit tenminste 6 enthousiaste leden, die het leuk vinden om bij het onderwijs van hun kind(eren) betrokken te zijn. Zij worden uit de ouders gekozen en zitten voor een periode van minimaal 2 jaar in de oudercommissie. 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die assistentie verleent bij allerlei activiteiten binnen de school. Om u een indruk te geven met welke taken de OR zich zoal bezig houdt: meedenken over, mee-organiseren van en assistentie verlenen bij activiteiten als sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen, sport- en spelactiviteiten, enz. Proberen andere ouders actief bij het schoolgebeuren te betrekken. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om te overleggen over lopende activiteiten. Hierbij zijn Marlies van Beers en  Sharon Breuer ook aanwezig.

Wanneer u meer informatie wenst, of iets kwijt wilt waarvan u denkt dat het voor de OR van belang kan zijn, kunt u altijd terecht bij een van de leden van de OR.

E-mailadres:

or.juliana@dewaarden.nl

Onze ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

Activiteiten

De ouderraad verleent medewerking aan tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:

 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasactiviteiten
 • Sportdag/Koningsdag
 • Laatste schooldag
 • Projecten
 • Schoolreisjes

en nog tal van gezellige en nuttige activiteiten waaraan de kinderen deelnemen.

Aan het eind van het schooljaar wordt een activiteitenlijst opgesteld voor welke ondersteunende activiteiten moeders/vaders zich kunnen opgeven voor het komende schooljaar. De ouderraad coördineert deze activiteiten.

Waarom lid worden van de ouderraad

Hoe meer mensen zich inzetten op school, des te meer er voor de kinderen kan worden georganiseerd. Kinderen vinden het leuk als hun vader of moeder bij bepaalde activiteiten betrokken is. Als ouderraadlid ben je nauw betrokken bij de dingen die de kinderen aangaan. Je kunt ideeën aandragen en hebt meer inzicht in de gang van zaken op school.

Voorwaarden

 • Je moet een ouder/verzorger zijn van één of meerdere kinderen op de Julianaschool.
 • Flinke dosis enthousiasme.
 • Vrije tijd, 1x per maand vergaderen (maandagavond).
 • Tijd bij de activiteiten zelf (vaak op donderdag en vrijdag).
Actueel