Ouderraad OR

De Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit tenminste 6 enthousiaste leden, die het leuk vinden om bij het onderwijs van hun kind(eren) betrokken te zijn. Zij worden uit de ouders gekozen en zitten voor een periode van minimaal 2 jaar in de ouderraad. 

De ouderraad bestaat uit een groep ouders die assistentie verleent bij allerlei activiteiten binnen de school. Om u een indruk te geven met welke taken de OR zich zoal bezig houdt: meedenken over, mee organiseren van en assistentie verlenen bij activiteiten als het sinterklaasfeest, kerst- en paasvieringen, sport- en spelactiviteiten, enz. Daarnaast proberen zij andere ouders actief bij het schoolgebeuren te betrekken. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om te overleggen over lopende activiteiten. Hierbij is juf Sharon ook aanwezig, zij zorgt voor de communicatie naar het team en, wanneer nodig, naar de ouders.

Wanneer u meer informatie wenst, of iets kwijt wilt waarvan u denkt dat het voor de OR van belang kan zijn, kunt u terecht bij een van de leden van de OR.

E-mailadres:

or.juliana@dewaarden.nl

Activiteiten

De ouderraad verleent medewerking aan tal van activiteiten, zoals:

 • Dag van de leraar
 • Jeugdraad
 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasfeest
 • Spannende tocht kamp
 • Laatste schooldag

Wanneer de ouderraad gebruik wil maken van de hulp van andere ouders, dan zullen zij dit per mail vragen.

Waarom lid worden van de ouderraad

Hoe meer mensen zich inzetten op school, des te meer er voor de kinderen kan worden georganiseerd. Kinderen vinden het leuk als hun vader of moeder bij bepaalde activiteiten betrokken is. Als ouderraadlid ben je nauw betrokken bij de dingen die de kinderen aangaan. Je kunt ideeën aandragen en hebt meer inzicht in de gang van zaken op school.

Voorwaarden

 • Je moet een ouder/verzorger zijn van één of meerdere kinderen op de Julianaschool.
 • Flinke dosis enthousiasme.
 • Vrije tijd, 6x per jaar vergaderen (dinsdagavond).
 • Tijd bij enkele van de activiteiten zelf.

Onze ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

Actueel