Oudercommissie

De oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit tenminste 6 enthousiaste leden, die het leuk vinden om bij het onderwijs van hun kind(eren) betrokken te zijn. Zij worden uit de ouders gekozen en zitten voor een periode van minimaal 2 jaar in de oudercommissie. Na deze periode zijn zij weer herkiesbaar.

Onze oudercommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

Activiteiten

De oudercommissieleden verlenen medewerking aan tal van binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:

 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Paasactiviteiten
 • Sportdag/Koningsdag
 • Laatste schooldag
 • Projecten
 • Musicaluitvoeringen
 • Schoolreisjes

en nog tal van gezellige en nuttige activiteiten waaraan de kinderen deelnemen.

Aan het eind van het schooljaar wordt een activiteitenlijst opgesteld voor welke ondersteunende activiteiten moeders/vaders zich kunnen opgeven voor het komende schooljaar. De oudercommissie coördineert deze activiteiten, o.a.:

 • Bibliotheek
 • Laatste schooldag

Waarom lid worden van de oudercommissie

Hoe meer mensen zich inzetten op school, des te meer er voor de kinderen kan worden georganiseerd. Kinderen vinden het leuk als hun vader of moeder bij bepaalde activiteiten betrokken is. Als oudercommissie ben je nauw betrokken bij de dingen die de kinderen aangaan. Je kunt ideeën aandragen en hebt meer inzicht in de gang van zaken op school.

Voorwaarden

 • Je moet een ouder/verzorger zijn van één of meerdere kinderen op de Julianaschool.
 • Flinke dosis enthousiasme.
 • Vrije tijd, 1x per maand vergaderen (maandagavond).
 • Tijd bij de activiteiten zelf (vaak op donderdag en vrijdag).
Actueel