Onze school

 

Een kind op de Julianaschool brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst.

Een belangrijke plek dus! Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier kan er samenwerking zijn tussen school en ouders. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind.

Onze school is een basisschool die deel uitmaakt van Stichting De Waarden; een stichting met twintig basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Oostflakkee.

De stichting beheert scholen op katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele grondslag.

De belangrijkste doelstelling van de stichting, vastgelegd in de statuten, is het geven van kwalitatief goed en kindgericht onderwijs, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de godsdienstige vorming van de kinderen.

De Julianaschool staat voor een veilige omgeving, een omgeving waarin we respectvol met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en betrouwbaar zijn.

Onze school heeft zijn eigen identiteit en onderwijsconcept. We leggen bij de identiteit niet het accent op de verschillen maar we zoeken naar overeenkomsten. Daarom zijn andere identiteiten van harte welkom.

Onze school is een PBS school. Dit betekent dat we de nadruk leggen op een positieve benadering van onze kinderen. We leren kinderen wat voor gedrag we van hen verwachten en benoemen vooral wat zij goed doen. Tegenover elke correctie moeten vier waarderingen staan. Daar groeien de kinderen van. Een kind dat goed in zijn vel zit zal op school veel beter presteren.

De Julianaschool waardeert uw keuze om uw kind naar onze school te sturen. U mag erop rekenen dat onze medewerkers met veel inzet en enthousiasme uw kind de zorg en begeleiding zullen geven, die het nodig heeft om zich te kunnen ontplooien.

 

 


Grotere kaart weergeven

Actueel