Start nieuwe leerlingen groep 1/2 (2020/2021)

Rondleiding

Om een goed beeld te krijgen van onze school, de sfeer te proeven en om te zien waar wij voor staan, is het fijn om samen met uw kind een rondleiding te hebben in de school. U bent van harte welkom! Hiervoor kunt u contact opnemen met Yvette Damen of Sharon Breuer. Dit bezoek is natuurlijk geheel vrijblijvend. Aan het einde van de rondleiding krijgt u een inschrijfformulier en een informatiepakketje mee.

Start nieuwe leerlingen

Uw kind kan vanaf zijn/haar 4e naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind verplicht naar school.

Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij alle dagen naar school. In de twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag mag hij/zij  2 keer een hele dag oefenen in de nieuwe groep. Wij doen dit niet vaker, omdat wij hebben ervaren dat een kind pas echt goed went wanneer ze alle dagen naar school gaat. De juf of meester neemt zo’n 6 weken voorafgaand aan de 4e verjaardag contact met u op om afspraken te maken over het oefenen, tevens wordt u uitgenodigd om voorafgaand aan de wendagen al een keertje met uw kind langs te komen. Kinderen die in de maand voor de zomervakantie of in de zomervakantie 4 jaar worden mogen niet oefenen, zij beginnen gelijk na de zomervakantie. Dit is een bewuste keuze; de groep zit vaak erg vol aan het eind van een schooljaar, de laatste weken zijn onregelmatig in verband met feestdagen en bijzondere dagen en de groep ziet er na de zomervakantie vaak  anders uit, zowel qua kinderen als qua inrichting, waardoor een kind eigenlijk went aan een omgeving die 6 weken later weer anders is.

Wat verwachten wij van nieuwe leerlingen?

Als school vinden we het heel belangrijk dat er een goede samenwerking is met onze ouders en dat kan alleen wanneer er een vertrouwensrelatie is. Volgens ons ontstaat vertrouwen door eerst te focussen op individueel contact tussen ouders, de leerkracht(en) en het kind. Om deze reden neemt de leerkracht minimaal 6 weken voor de 4e verjaardag van uw kind contact met u op om de ontwikkeling van uw kind door te nemen, zodat hij/zij zo plezierig mogelijk kan starten.

Wij vinden het erg prettig als u ons informeert wanneer er zorgen

zijn op medisch, cognitief , of sociaal-emotioneel gebied. Samen zoeken we dan naar de juiste manier van omgaan met uw kind. Wij verwachten dat uw kind zindelijk is wanneer hij/zij komt start met school. Indien dit niet het geval is kan uw kind niet beginnen, tenzij er een verklaarbare oorzaak aan ten grondslag ligt. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Wij adviseren om uw kind vanaf minimaal 3 jarige leeftijd één of twee dagdelen deel te laten nemen aan de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, zodat hij/zij al kan wennen aan vaste routines die we ook op school hanteren. Indien uw kind een vroegschools educatie traject (VVE) heeft gevolgd dan is het zeer wenselijk dat u ons daarvan op de hoogte brengt, zodat wij hierop in kunnen spelen.

Wanneer uw kind niet naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal is geweest dan vinden wij het ook prettig om daarvan op de hoogte gebracht te worden.

Samen willen wij zorgen voor een plezierige start vol vertrouwen.

Actueel