Start nieuwe leerlingen groep 1/2 (2020/2021)

Vanaf schooljaar 2020/2021 hanteren wij het volgende beleid rondom de start van nieuwe kleuters.

Uw kind kan op zijn 4e naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind verplicht naar school.

Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt mag hij alle dagen naar school. In de twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag mag hij 2 keer een hele dag oefenen in de nieuwe groep. De juf of meester neemt zo’n 6 weken voorafgaand aan de 4e verjaardag contact met u op om afspraken te maken over het oefenen, tevens zullen zij u uitnodigen om voorafgaand aan de wendagen al een keertje met uw kind langs te komen. Kinderen die in de maand voor de zomervakantie of in de zomervakantie 4 jaar worden mogen niet oefenen, zij beginnen gelijk na de zomervakantie.

Waar moet een leerling aan voldoen?

Voordat uw kind kan beginnen op de Julianaschool moet hij zindelijk zijn. Indien dit niet het geval is kan uw kind niet beginnen. Een leerkracht heeft twintig tot soms wel dertig kleuters onder zijn of haar hoede. Als de leerkracht kinderen moet verschonen, blijft de rest van de klas zonder toezicht achter en dit resulteert in een ongewenste situatie.

Indien er zorgen zijn op medisch, cognitief, of sociaal-emotioneel gebied dan is het belangrijk dat u deze met de leerkracht deelt tijdens het telefonisch kennismakingsgesprek.

Wij adviseren om uw kind vanaf minimaal 3 jarige leeftijd één of twee dagdelen deel te laten nemen aan de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, zodat hij al kan wennen aan vaste routines die we ook op school hanteren. Indien uw kind een vroegschools educatie traject (VVE) heeft gevolgd dan is het zeer wenselijk dat u ons daarvan op de hoogte brengt.

Wanneer uw kind niet naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal is geweest dan vinden wij het ook prettig om daarvan op de hoogte gebracht te worden.

Verdere informatie over de verjaardag, het eerste oudergesprek en de warme overdracht kunt u lezen in het Protocol Start nieuwe leerlingen

Actueel