Pestprotocol

U kunt hier het gehele Pestprotocol vinden.

Wat is een pestprotocol ?

Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school.

Hierin wordt vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten. (conform aanwijzingen van het Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten)

Waarom een pestprotocol ?

Dit pestprotocol heeft als doel dat:

  • Alle leerlingen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich zichzelf kunnen zijn en zich in veiligheid optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Regels en afspraken zichtbaar zijn, zodat kinderen en volwassenen, als zich ongewenste situaties voordoen, elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken. Duidelijkheid dus.
  • We met wederzijds respect met elkaar omgaan, zodat ieder kind met plezier naar school kan gaan

Leerkrachten, leerlingen, ouders en Medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.

Actueel