Aanvraag formulieren

Druk op de link voor het formulier dat u zoekt. Dit formulier kunt u ingevuld inleveren bij de directie.

 

Vrijstelling school ivm omstandigheden anders dan vakantie

Verzoek vakantie buiten schoolvakanties

Richtlijnen verlof

Inschrijfformulier overblijven

 

Aanvraag verlof; welke stappen?

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft. U kunt hiervoor één van de bovenstaande formulieren gebruiken. Dit formulier dient u in te leveren bij Sharon Breuer of Yvette Damen.

Actueel