PBS

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

Een positieve kijk op gedrag:

“HET IS ZO GEMAKKELIJK OM TEGEN EEN LEERLING TE ZEGGEN WAT HIJ OF ZIJ FOUT DOET. BENOEM WAT JE GOED VINDT, DAT ZAL DE LEERLING ONTHOUDEN.”

In het schooljaar 2014-2015 zijn we op de Julianaschool gestart met het driejarige traject PBS.

We gebruiken de Kanjermethode  in groep 1 t/m 8. Dit is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast gebruiken we “Zien” voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.  Daarnaast hebben we nu voor PBS gekozen. Belangrijk hierbij is het benoemen van goed gedrag. Leerlingen willen van nature alles graag goed doen. Ze zijn dan ook extra  gevoelig voor positieve aandacht. Wij vinden dat tegenover elke correctie 4 positieve opmerkingen zouden moeten staan.

De meeste scholen steken veel energie en tijd in enkele leerlingen die voor zo’n tachtig procent van alle probleemsituaties zorgen. Het voortdurend corrigeren, het bespreken van incidenten, het uitpraten van ruzies en het bedenken van passende aanpakken levert niet altijd het gewenste resultaat op. In PBS wordt daarom veel nadruk gelegd op het organiseren van preventieve activiteiten met als doel probleemgedrag te voorkomen.

PBS piramidePBS richt zich op alle leerlingen. Alle leerlingen krijgen les in gedrag, waarbij gewenst gedrag wordt gewaardeerd en beloond. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen zich positief ontwikkeld. Bij deze groep wordt de nadruk alleen gelegd op het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag. Dit zijn de interventies op het groene niveau van de piramide. De leerlingen (gemiddeld 15%) met zorgwekkend gedrag hebben daarnaast meer intensieve begeleiding nodig om goed te kunnen meekomen op school en in de klas. Dit zijn de interventies op het gele niveau van de piramide.

Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit onze gezamenlijke waarden worden gedragsverwachtingen afgeleid. Deze gedragsverwachtingen geven duidelijk aan welk gedrag van de leerling wordt verwacht. Alle medewerkers in de school worden getraind in het leren bekrachtigen van het gewenste gedrag. Er is een systeem uitgewerkt waarbij de leerlingen bijvoorbeeld met behulp van beloningskaartjes/groepsbeloningen worden aangemoedigd zich te gedragen conform de afspraken.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

Op scholen waar PBS is ingevoerd:

 • Voelen leerlingen zich veiliger.
 • Gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen.
 • Vertonen leerlingen minder probleemgedrag.
 • Gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren.
 • Worden leerlingen minder vaak de klas uitgestuurd als corrigerende maatregel.
 • Hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk.
 • Wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg.
 • Zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen.
 • Zijn leerkrachten beter in staat zorg-op-maat te geven aan leerlingen.

 

Op school hebben we een PBS team.

Dit team bestaat uit:

 • Willeke Essing (Medewerker Edux)
 • Lonneke de vrij (ouder)
 • Anneke Kleinloog (ouder)
 • Sharon Breuer (coördinator onderbouw)
 • Suzanne van Kaam (leerkracht groep 4)

Ouders kunnen een vraag of probleem voorleggen aan het PBS team.

Dit kan via de email:  info.juliana@dewaarden.nl

Uw vraag zal in het PBS team besproken worden.

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om uw vragen te beantwoorden.

 

Tenslotte 10 tips (ook voor ouders!)

 1. Onthoud: 4 positieve opmerkingen tegenover 1 correctie.
 2. Maak het mogelijk succes te behalen, beloon de moeite.
 3. Geef duidelijke en heldere aanwijzingen.
 4. Blijf rustig ,gebruik een rustige stem. Mopperen heeft geen zin!
 5. Stel haalbare grenzen. Voorkom de woorden “altijd” en “ nooit”.
 6. Wees CONSEQUENT. Ja is Ja en Nee is Nee.
 7. Geef het goede voorbeeld
 8. Probeer situaties voor te zijn.
 9. Heb geduld….
 10. Maak plezier en geniet van je kind!
Actueel