Sociaal emotionele ontwikkeling

PBS

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

Een positieve kijk op gedrag

In het schooljaar 2014-2015 zijn we op de Julianaschool gestart met het driejarige traject PBS. Inmiddels is deze manier van werken en denken volledig geïntegreerd in ons onderwijs.

De meeste scholen steken veel energie en tijd in enkele leerlingen die voor zo’n tachtig procent van alle probleemsituaties zorgen. Het voortdurend corrigeren, het bespreken van incidenten, het uitpraten van ruzies en het bedenken van passende aanpakken levert niet altijd het gewenste resultaat op. In PBS wordt daarom veel nadruk gelegd op dat wat juist goed gaat, door middel van het organiseren van preventieve activiteiten met als doel probleemgedrag te voorkomen.

PBS richt zich op alle leerlingen. Alle leerlingen krijgen les in gedrag, waarbij gewenst gedrag wordt gewaardeerd en beloond. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen zich positief ontwikkelt. Bij deze groep wordt de nadruk alleen gelegd op het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag. Dit zijn de interventies op het groene niveau van de piramide. De leerlingen (gemiddeld 15%) met zorgwekkend gedrag hebben daarnaast meer intensieve begeleiding nodig om goed te kunnen meekomen op school en in de klas. Dit zijn de interventies op het gele niveau van de piramide.

Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit onze gezamenlijke waarden; veiligheid, betrouwbaarheid en respect, zijn gedragsverwachtingen afgeleid. Deze gedragsverwachtingen geven duidelijk aan welk gedrag van de leerling wordt verwacht. Alle medewerkers in de school zijn getraind in het leren bekrachtigen van het gewenste gedrag. Er is een systeem uitgewerkt waarbij de leerlingen met behulp van complimenten, schouderklopjes en beloningskaartjes/groepsbeloningen worden aangemoedigd zich te gedragen conform de afspraken. Daarbij vinden wij dat tegenover elke correctie 4 positieve opmerkingen of momenten van positieve aandacht zouden moeten staan.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

Op scholen waar PBS is ingevoerd:

 • Voelen leerlingen zich veiliger.
 • Gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen.
 • Vertonen leerlingen minder probleemgedrag.
 • Gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren.
 • Worden leerlingen minder vaak de klas uitgestuurd als corrigerende maatregel.
 • Hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk.
 • Wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg.
 • Zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen.
 • Zijn leerkrachten beter in staat zorg-op-maat te geven aan leerlingen.

PBS team

Dit team bestaat uit:

 • Willeke Essing (Medewerker Edux)
 • Anneke Kleinloog (ouder)
 • Paula Viel (leerkracht groep 4)
 • Kitty Verwater (leerkracht groep 6)
 • Suzanne van Kaam (leerkracht groep 7)

Ouders kunnen een vraag of probleem voorleggen aan het PBS team.

Dit kan via de email:  info.juliana@dewaarden.nl

Uw vraag zal in het PBS team besproken worden.

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om uw vragen te beantwoorden.

Tenslotte 10 tips (ook voor thuis)

 1. Onthoud: 4 positieve opmerkingen tegenover 1 correctie.
 2. Maak het mogelijk succes te behalen, beloon de moeite.
 3. Geef duidelijke en heldere aanwijzingen.
 4. Blijf rustig, gebruik een rustige stem. Mopperen heeft geen zin!
 5. Stel haalbare grenzen. Voorkom de woorden “altijd” en “ nooit”.
 6. Wees consequent. Ja is Ja en Nee is Nee.
 7. Geef het goede voorbeeld.
 8. Probeer situaties voor te zijn.
 9. Heb geduld….
 10. Maak plezier en geniet van je kind!

Kanjermethode

Voortbordurend op PBS maken wij gebruik van de kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief), waarbij we door de gehele school dezelfde afspraken hebben.

 

Doyo trainingen

De afgelopen weken (oktober 2018) hebben de groepen 4/5 en 7 met veel plezier deelgenomen aan de Doyo trainingen. Deze trainingen stonden in het teken van weerbaarheid en zelfverdediging. Tijdens de lessen ging het over vertrouwen, hebben wij geleerd hoe we stevig in onze schoenen staan, deden we oefeningen om voor onszelf op te komen en leerden we omgaan met groepsdruk. Als u vindt dat uw kind nóg weerbaarder mag worden, dan zijn er mogelijkheden om weerbaarheidstrainingen te volgen. De leerkrachten hebben hierover een foldertje. Als u interesse heeft, kunt u dit aangeven bij meester Richard of juf Suzanne. Deze folders zijn er ook voor kinderen uit andere groepen.

Actueel