Welkom

_DSC0201small

Welkom op de website van de Julianaschool. We zijn een school met 166 leerlingen in het dorp Fijnaart. We zijn een P.C. school en maken deel uit van Stichting de Waarden, een stichting met 17  scholen. Op de Julianaschool is iedereen welkom, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. De belangrijkste voorwaarde  is dat onze christelijke uitgangspunten  worden gerespecteerd .

Een kind op de Julianaschool brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Een belangrijke plek dus! Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier kan er samenwerking zijn tussen school en ouders. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. De Julianaschool staat voor een veilige omgeving, een omgeving waarin we respectvol met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en betrouwbaar zijn.

We zijn een PBS school. Dit betekent dat we de nadruk leggen op een positieve benadering van onze kinderen. We leren kinderen wat voor gedrag we van hen verwachten en benoemen vooral wat zij goed doen. Tegenover elke correctie moeten vier waarderingen staan. Daar groeien de kinderen van. Een kind dat goed in zijn vel zit zal op school veel beter presteren. Onze kernwaarden zijn: verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen. Dit zien wij terug in de manier waarop er op onze school met elkaar  wordt omgegaan. We leren de kinderen positieve gedragsverwachtingen aan en gaan op een preventieve manier om met negatief gedrag. Daarbij gaan we op een voorspelbare, eensgezinde manier met de leerlingen om, wat zorgt voor duidelijkheid en een prettig schoolklimaat. Hiermee willen we ervoor zorgen dat iedereen in een veilige omgeving nieuwe dingen kan leren en zichzelf kan ontwikkelen. 

We vinden een goede samenwerking met ouders en leerlingen van groot belang. Respect hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar zijn zaken, waar we als school grote waarde aan hechten. We beschouwen leren als een plezierige activiteit, waarbij het doel is om de leerlingen steeds zelfstandiger te maken. Samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar staan hoog in ons vaandel.

Onze school heeft een protestants christelijke identiteit. We leggen bij de identiteit niet het accent op de verschillen maar we zoeken naar overeenkomsten, daarom zijn andere identiteiten van harte welkom. De protestants christelijke identiteit zie je in de school terug middels bidden en danken aan het begin en eind van de schooldag. De leerkracht is vrij om hier invulling aan te geven. Tijdens de Godsdienstlessen leren de kinderen over andere geloven en is er ruimte om te praten over geloven in het algemeen. Met de kinderen gaan we in gesprek over wat die verhalen voor betekenis kunnen hebben voor ons leven nu. Op deze manier willen we recht doen aan iedereen, maar geven we tegelijkertijd wel de basis mee van het Christelijk geloof.

Als u meer informatie wilt over de school, kunt u een afspraak maken met de directeur van de Julianaschool mw. Marieke Verhulst. Bij afwezigheid kunt u voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) vragen naar mw. Sharon Breuer en voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) naar dhr. Richard Jansen

Grotere kaart weergeven

Actueel