Onze school

Welkom op de website van de Julianaschool. We zijn een school met 166 leerlingen in het dorp Fijnaart. We zijn een P.C. school en maken deel uit van Stichting de Waarden, een stichting met 17  scholen. Op de Julianaschool is iedereen welkom, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. De belangrijkste voorwaarde  is dat onze christelijke uitgangspunten  worden gerespecteerd .

Een kind op de Julianaschool brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Een belangrijke plek dus! Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier kan er samenwerking zijn tussen school en ouders. Dit is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Onze school is een basisschool die deel uitmaakt van Stichting De Waarden.

De Julianaschool staat voor een veilige omgeving, een omgeving waarin we respectvol met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en betrouwbaar zijn. Onze school is een PBS school. Dit betekent dat we de nadruk leggen op een positieve benadering van onze kinderen. We leren kinderen wat voor gedrag we van hen verwachten en benoemen vooral wat zij goed doen. Tegenover elke correctie moeten vier waarderingen staan. Daar groeien de kinderen van. Een kind dat goed in zijn vel zit zal op school veel beter presteren. De Julianaschool waardeert uw keuze om uw kind naar onze school te sturen. U mag erop rekenen dat wij met veel inzet en enthousiasme uw kind de zorg en begeleiding zullen geven, die het nodig heeft om zich te kunnen ontplooien. Onze school heeft een protestants christelijke identiteit. We leggen bij de identiteit niet het accent op de verschillen maar we zoeken naar overeenkomsten, daarom zijn andere identiteiten van harte welkom. De protestants christelijke identiteit zie je in de school terug middels bidden en danken aan het begin en eind van de schooldag. De leerkracht is vrij om hier invulling aan te geven. Tijdens de Godsdienstlessen leren de kinderen over andere geloven en is er ruimte om te praten over geloven in het algemeen. Met de kinderen gaan we in gesprek over wat die verhalen voor betekenis kunnen hebben voor ons leven nu. Op deze manier willen we recht doen aan iedereen, maar geven we tegelijkertijd wel de basis mee van het Christelijk geloof.

Als u meer informatie wilt over de school, kunt u een afspraak maken met de directie van de Julianaschool mw. Yvette Damen en mw. Sharon Breuer.

Neem via de virtuele tour alvast een kijkje in onze school:

Grotere kaart weergeven

Actueel